HISTORIA

Kvibergs Kaserner färdigställdes 1895 och var verksamt i drygt 100år som militär förläggning. Det vi idag kallar Kvibergs Övre Kaserngård är det som tidigare tjänstgjorde som matsal. Kvibergs Kaserner har gått från Artilleri till Luftvärnsregemente och är idag ett civilt område för föreningsliv, kultur och skola.